Zasoby

Przygotowujemy tutaj przydatne zasoby dla naszych czytelników i subskrybentów, aby uzyskać do nich darmowy dostęp.

Najlepsze uniwersytety w Wielkiej Brytanii z wyjątkowym doświadczeniem w udzielaniu pomocy studentom w ubieganiu się o wizę studencką zostały dodane poniżej, w kolejności „Excellence”

Uniwersytet w Bangor

    1. Uniwersytet w Bangor - Odznaczony Złotą Nagrodą kolejno od 2017 r. Do 2018 r.
    2. Cambridge University
    3. Oxford University
    4. Uniwersytet w Brighton
  1. Dodatkowe informacje związane z VISA można znaleźć na stronie Strona internetowa UKCISA jak również Witryna rządowej wizy studenckiej.Tutaj możesz sprawdzić, czy potrzebujesz wizy. Dodaliśmy również szybkie Zasoby kwalifikowalności na stronie internetowej rządu Wielkiej Brytanii tutaj

Stan ochrony DMCA.com

Certyfikowany przez McAfee jako bezpieczny