Συμβάσεις απασχόλησης στο ΗΒ

Αγγλικά Συμβόλαια Εργασίας

Στην Αγγλία τα Αγγλικά Σύμβαση εργασίας είναι αυτό που γίνεται μεταξύ ενός εργοδότη και ενός εργαζομένου, όπου ο εργαζόμενος θα δεσμευόταν να ολοκληρώσει μια ποικιλία εργασιών για τον εργοδότη. Υπάρχουν δύο πολλές ενότητες αυτού του τύπου της σύμβασης, οι οποίες είναι όταν μια υπηρεσία, δηλαδή η εργασία ολοκληρώνεται για έναν εργοδότη για έναν μισθό και εκείνη ενός ατόμου που ολοκληρώνει την εργασία με μια συγκεκριμένη αμοιβή που θεωρείται σε διαφορετική κατηγορία από μια αμοιβή. Σύμφωνα με το Νόμος για τα δικαιώματα απασχόλησης του 1996 ένας υπάλληλος ορίζεται από οποιονδήποτε βρίσκεται στο πλαίσιο σύμβασης υπηρεσίας με οποιονδήποτε συγκεκριμένο εργοδότη. Όταν ένας εργαζόμενος αρχίζει να εργάζεται στο Ηνωμένο Βασίλειο, τους παρέχεται γενικά μια σύμβαση εργασίας, η οποία σε πολλές περιπτώσεις έχει εγκριθεί μια δοκιμαστική περίοδος τριών μηνών. Μόλις ο υπάλληλος έχει αυτή τη σύμβαση, τότε θα προστατεύεται από πολλές διαφορετικές πτυχές του νόμου από ζητήματα όπως η άδικη απόλυση και η παρενόχληση στον χώρο εργασίας για να αναφέρουμε μερικές.

Αυτές οι συμβάσεις συνάπτονται για την προστασία τόσο του εργοδότη όσο και του εργαζομένου από πολλές διαφορετικές καταστάσεις και και τα δύο μέρη πρέπει να τηρούν τους κανόνες της σύμβασής τους κατά τη διάρκεια της απασχόλησης του εν λόγω ατόμου. Οποιαδήποτε παραβίαση αυτών των όρων μπορεί να οδηγήσει σε πολλούς διαφορετικούς τύπους δικαστικών υποθέσεων όπου έχει προκληθεί παραβίαση της σύμβασης. Ένα παράδειγμα αυτού θα ήταν αν ένας υπάλληλος βρισκόταν σε μια θέση για μια εταιρεία για αρκετά χρόνια και στη συνέχεια απολύθηκε άδικα για αδίκημα που δεν διέπραξαν. Ο εργαζόμενος θα μπορούσε τότε να κινήσει διαδικασία εναντίον του πρώην εργοδότη του για αθέμιτη απόλυση, αρκεί να έχει τα αποδεικτικά στοιχεία για να υποστηρίξει την αξίωσή του. Στη συνέχεια, εναπόκειται στο δικαστήριο να αποφασίσει εάν στην πραγματικότητα έχουν απολυθεί άδικα και εάν ναι, ο πρώην υπάλληλος θα είχε δικαίωμα σε διαφορετικό ποσό αποζημίωσης για ψυχικό στρες και σε πολλές περιπτώσεις απώλεια εισοδήματος.

Ένα άλλο μεγάλο παράδειγμα αυτού του είδους διαφωνίας θα ήταν αν κάποιος είχε κακοποιηθεί σεξουαλικά ή διανοητικά όσον αφορά τον εκφοβισμό μέσα σε ένα χώρο εργασίας, καθώς αυτό είναι και πάλι ένα ζήτημα που δεν πρέπει να λαμβάνει χώρα στην εργασία. Διαβάστε το Πόρος διακρίσεων στον ιστότοπο συμβουλών για τους πολίτες. Μπορείτε να δείτε περισσότερους πόρους για αυτό το θέμα στο δικό μας Σελίδα περί εργατικού δικαίου στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Αυτός ο τύπος αδικήματος μπορεί να προκαλέσει μεγάλη δυσφορία στον ενάγοντα και να έχει τεράστιο αντίκτυπο στη ζωή τους όπου δεν μπορούν να εργαστούν ή να λειτουργήσουν σωστά στην καθημερινή τους ζωή. Σε τέτοιες περιπτώσεις θα ήταν απολύτως φυσιολογικό να παραπεμφθεί η υπόθεση ενώπιον δικαστηρίου και στη συνέχεια να δοθεί αποζημίωση στο τραυματισμένο πάρτι εάν όλα τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν επιβεβαίωσαν τους ισχυρισμούς τους. Κάθε χρόνο βλέπουμε όλο και περισσότερες αξιώσεις αυτού του τύπου να κινούνται ενώπιον των δικαστηρίων από ποτέ, καθώς για χρόνια πριν η εν λόγω εγκατάσταση ήταν διαθέσιμη σε αυτούς, ο ενάγων θα δυσκολευόταν να ισχυριστεί εναντίον των εργοδοτών τους και θα έπρεπε να το απορροφήσει και μετάβαση σε άλλη δουλειά.

Παράγοντες όπως αυτό που συμβαίνουν στην εργασία μπορεί να είναι πολύ ενοχλητικοί για εκείνους που εμπλέκονται και μπορούν να απαιτήσουν μεγάλα ποσά αποζημίωσης, καθώς έχει ως αποτέλεσμα την πρόκληση μεγάλης αναστάτωσης στη ζωή του ατόμου. Όχι μόνο θα είναι άνεργοι για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα, αλλά θα πρέπει επίσης να αντιμετωπίσουν το ψυχικό άγχος της επιστροφής στο ίδιο είδος εργασιακού περιβάλλοντος που μπορεί να το επαναφέρει όλα μέσα σε λίγα λεπτά. Ένας συνιστώμενος πόρος που είναι δωρεάν για χρήση στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι ο Επίσημος ιστότοπος για την παροχή συμβουλών για τους πολίτες, έχουν ειδική ενότητα για Συμβουλές εργασίαςΕπιπλέον, το London Skills and Employment Board προσφέρει επιπλέον πόρους ενδιαφέροντος που σχετίζονται με την απασχόληση.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο μοιράζονται μεγάλα ποσά σε άτομα που έχουν υποφέρει πολύ και δεν είναι σε θέση να επιστρέψουν στην εργασία για την οποία εκπαιδεύονται για τα οποία στη συνέχεια θα απαιτήσουν τότε να ολοκληρώσουν επιπλέον εκπαίδευση σε άλλο επάγγελμα. Αυτό φυσικά θα έχει ένα μεγάλο ποσό κόστους που συνεπάγεται, καθώς και τον χρόνο που απαιτείται για να το πράξει και γι 'αυτό το είδος της υπόθεσης μπορεί να επιβάλει τόσο υψηλό ποσό αποζημίωσης.

Μπορείτε να βρείτε άλλους αξιόπιστους πόρους ειδήσεων στο Ο νόμος για την απασχόληση του φύλακα τμήμα καθώς και το Συμβάσεις εργασίας ACAS πόρος.

Προστατεύεται από το Creative Commons License. Πρόσθετοι πόροι είναι διαθέσιμοι στο μας Επίσημη σελίδα Βοήθειας για τη Visa.

Πιστοποιημένο ως ασφαλές από την McAfee