Договори за вработување во Велика Британија

Договори за вработување на англиски јазик

Во Англија Англичаните Договор за вработување е оној што е направен помеѓу работодавецот и работникот, каде што од вработениот би се обврзал да заврши разновидна работа за работодавачот. Постојат два многу делови од овој вид на договор кои се кога услугата, односно работата е завршена за работодавачот за плата и оној на којшто завршува работата за дадена такса, која се смета во различна категорија од плата. Во рамките на Закон за вработување од 1996 г. вработен го дефинира секој што е во договор за услуга на кој било даден работодавец. Кога вработениот започнува да работи во Обединетото Кралство, генерално им се дава договор за вработување, кој во многу случаи има три месеци пробен период во кој се наоѓа. Штом вработениот го склучи овој договор, тогаш ќе бидат заштитени со многу различни аспекти на законот од прашања како што се неправедно отпуштање од работа и вознемирување на работното место за да именува неколку.

Овие договори се воспоставени за да се заштитат и работодавачот и вработениот од многу различни ситуации и обете страни мора да ги следат правилата на нивниот договор за време на траењето на вработувањето на односното лице. Секое прекршување на овие услови може да доведе до многу различни видови на судски спор, кога е предизвикано прекршување на договорот. Пример за ова ќе биде ако вработениот бил во позиција во рамките на една компанија неколку години, а потоа бил разрешен неправедно за прекршок што не го сториле. Работникот тогаш ќе може да започне постапка против поранешниот работодавец за неправедно отпуштање, сè додека има докази за да го поддржи нивното тврдење. Тогаш ќе зависи од страна на Трибуналот да одлучи дали всушност тие биле отпуштени неправедно и ако така поранешниот вработен би имал право на различна сума на надомест за ментален стрес и во многу случаи губење на заработката.

Друг одличен пример за ваков вид спорови би бил доколку некој бил сексуално или психички малтретиран во врска со малтретирање на работно место, бидејќи ова е повторно проблем што не треба да се одвива во работата. Ве молиме, разгледајте го Извор на дискриминација на веб-страницата за совети за граѓани. Повеќе извори на оваа тема може да се видат на нашата Страна за закон за вработување во Велика Британија.

Овој вид на прекршок може да предизвика голема вознемиреност кај тужителот и да има огромно влијание врз нивните животи, каде што тие не се во состојба да работат или да функционираат правилно во нивните секојдневни животи. Во вакви случаи би било нормално случајот да се поведе пред Трибуналот, а потоа да му се даде надомест на повредена страна ако сите презентирани факти ги потврдија нивните тврдења. Секоја година, сега гледаме се повеќе и повеќе побарувања од ваков вид пред трибунали од кога и да било, како со години пред овој објект да им беше достапен на тужителот ќе им беше тешко да тврдат против нивните работодавци и ќе мораше да го цицаат и преминете на друга работа.

Факторите како ова што се случуваат на работа можат да бидат многу вознемирувачки за оние кои се вклучени и можат да им дадат голема сума на компензација, бидејќи има влијание да предизвикаат големи нарушувања во животот на лицето. Тие не само што ќе бидат невработени одреден временски период, туку ќе мора да се справат со менталниот стрес на враќање во ист вид работна околина што може да го врати во рок од неколку минути. Препорачан ресурс што е бесплатно да се користи во Велика Британија е Официјалната веб-страница за совети за граѓани, кои имаат посебен дел за Работни советиПокрај тоа, Одборот за вештини и вработување во Лондон нуди дополнителни ресурси поврзани со вработување.

Ова е причината зошто се распределуваат големи суми на луѓе кои претрпеле многу и не можат да се вратат на работата за која се обучени за што потоа ќе треба потоа да завршат дополнителна обука во друга професија. Ова секако ќе има голема количина на трошок, како и време вклучено во тоа, и затоа овој вид на случаи може да нареди толку голема сума на компензација.

Други реномирани извори на вести може да се најдат на Закон за вработување на старатели дел како и Договори за вработување АЦАС ресурс.

Заштитени од страна на Криејтив комонс лиценца. Дополнителни ресурси се достапни на нашите Службена страница за помош за визи.

Сертифициран како безбеден од Мекафи