Cyswllt

Anfonwch e-bost atom gydag unrhyw gwestiynau neu ymholiadau sydd gennych ynglŷn ag ennill Visa Myfyrwyr yn y DU.

Swyddfa Cymru:

Gwybodaeth am Fisa Myfyrwyr
Swyddfa Llawr 3ydd
6 Stryd Vaughan
Llandudno
Conwy
LL30 1AB

Dilynwch ni ar ein Cyfrif Twitter Myfyrwyr yma.

Byddwn yn neilltuo geirda unigryw i chi a byddwn yn cysylltu â chi cyn gynted ag y gallwn yn ddynol.

Peidiwch ag anghofio graddiwch ni ar Sitejabber yma